2018 05 11 2Dnia 11 maja 2018 r. w dolnej sali domu parafialnego przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie odbył się VI Otwarty Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowany przez Ośrodek nr 1 „Teatr” FSD. Celem konkursu była m.in. integracja szkół i placówek wsparcia dziennego z Lublina, promowanie literatury polskiej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało ponad 30 osób. Prezentacje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy III-VI, szkoła podstawowa klasy VII i gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna i dorośli.
Uczestników oceniało jury w składzie: pan Jan Krzyszczak - twórca i dyrektor Teatru Kameralnego w Lublinie, reżyser, aktor teatralny i filmowy, od wielu lat aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, pani Krystyna Szydłowska - aktorka i śpiewaczka Teatru Muzycznego oraz aktorka Teatru Kameralnego w Lublinie – oboje uhonorowani nagrodą Gloria Artis oraz pani Urszula Kostrzewa - animatorka kultury, aktorka Teatru Akademickiego UMCS, reżyser i instruktor teatralny.
A oto lista laureatów:

kategoria : szkoła podstawowa klasy IV-VI
I miejsce – Jacek Kujawski z Ośrodka nr 1 „Teatr”
II miejsce – Malwina Bator
III miejsce – Adam Borowiec ze Szkoły Podstawowej nr 57

kategoria: szkoła podstawowa – klasa VII i gimnazjum
I miejsce –Agnieszka Surowska z Ośrodka nr 1 „Teatr”
II miejsce – Zofia Patyra ze Szkoły Podstawowej nr 57
III miejsce – Nadiia Mazurkiewicz z Ośrodka nr 1 FSD „Teatr”
wyróżnienie: Wiktoria Pitura ze Szkoły Podstawowej nr 57

kategoria: szkoła ponadgimnazjalna i dorośli
I miejsce – Monika Zgierska
II miejsce (ex aequo) – Paweł Miszczuk z IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Bartosz Gustaw
III miejsce – Ireneusz Kaczmarczyk

Laureatom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie do konkursu. Wszystkim laureatom zaś gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Bardzo dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy przekazali dary rzeczowe na organizację konkursu: