2018 02 15 1W dniach od 29 stycznia do 5 lutego 2018 roku wychowankowie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z dwóch ośrodków prowadzonych przez Fundację przy parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie i św. Mikołaja w Lublinie uczestniczyli w zorganizowanych feriach. W sumie, w zimowym wypoczynku wzięło udział 46 młodych osób.

Grupa dzieci i młodzieży w czasie ferii:
• wybrała się na basen (przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich) oraz do sali zabaw „Mania Skakania”;

• w kinie „Bajka” obejrzała dwa filmy rysunkowe;
• uczestniczyła w Zimowej Olimpiadzie Sportowej (zawodach zorganizowanych dla lubelskich grup dziecięcych);
• wyjechała do Centrum Dobrego Wychowania (w podlubelskim ośrodku, najmłodsi, pod opieką wychowawców, uczestnicząc w licznych grach i zabawach, odpoczywali od codziennych obowiązków. Dzieci rozwijały też nowe umiejętności, poprzez udział w różnorodnych warsztatach).

Organizacja ferii zimowych dla wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców indywidualnych, którzy wsparli ten cel, wrzucając drobne datki podczas kwest, prowadzonych w lubelskich sklepach od września 2017 roku do stycznia 2018 roku. Serdecznie za to dziękujemy.

Dziękujemy także lubelskim sklepom, AUCHAN (w Galeria Atrium Felicity) oraz Lubelskiej Spółdzielni Spożywców Społem, które umożliwiły prowadzenie zbiórek i wspierały ich przebieg oraz wszystkim innym przedsiębiorstwom, które wsparły organizację ferii przekazanymi darowiznami.

Dziękujemy również wolontariuszom, którzy zaangażowali się w organizację i przeprowadzenie kwest. W sumie pomogły nam 142 osoby. Zaangażowali się m.in. uczniowie z Gim. nr 8 w Lublinie, XXIII LO w Lublinie, 6 LO w Lublinie, XI LO w Lublinie, XXVII LO w Lublinie, ZS nr 11 w Lublinie ZSEL w Lublinie, PSBIG w Lublinie, a także studenci KUL i UMCS.

Na zimowy wypoczynek wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w ciągu 7 kwest udało się zebrać 8 547,99 zł.