2018 01 15 1Głównym celem wymiany było polepszenie komunikacji między ludźmi i aktywizacja młodzieży. Oprócz tego umożliwiliśmy młodym ludziom rozwój osobisty i współpracę z rówieśnikami z innych krajów. Głównym tematem projektu były różne rodzaje komunikacji (komunikacja między ludźmi w codziennych sytuacjach oraz komunikacja na poziomie międzynarodowym) oraz wiążące się z nią pojęcia takie jak dialog czy kultura. Metody edukacji pozaformalnej jakie zastosowaliśmy to: gry integracyjne, team building, warsztat animacji językowej, warsztat komunikacji międzykulturowej, grupy refleksyjne, debata oksfordzka, prezentacja, dyskusja, wycieczka, happening, ewaluacja.
Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.