2018 03 6 1Kolejny zimowy obóz Akademii Młodzieżowej za nami. Młodzież spędziła 7 dni w Rudzie Różanieckiej na Roztoczu. Grupa liczyła łącznie 50 osób, było wiele zabawy, radości, ale również i pracy pozwalającej na wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas semestru.

W tym roku, podczas obozu trzy grupy medialne przygotowały 23 materiały filmowe, a teatr AM przygotował spektakl pt. „Pater Noster” i wystawił go dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej. Młodzież uczestniczyła również w rekolekcjach głoszonych przez ks. Piotra Stasieczka. Swoje świadectwo wygłosili podróżnik i pielgrzym, pan Wojtkiem wraz z żoną Kasią. Opowiadali o przygotowaniach i pieszej podróży do Santiago de Compostela. Okazało się, że tak naprawdę nie tylko cel podróży jest ważny, ale cała przebyta droga.

Podczas zimowiska znalazło się coś dla ducha tj. rekolekcje, wspólna modlitwa, adoracje Najświętszego Sakramentu, a także coś dla ciała tj. turniej siatkówki i zimowe spacery. Przygotowaniem wszelkich przedsięwzięć zajmowali się liderzy grup młodzieżowych.

Organizacja ferii zimowych nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców indywidualnych, którzy wsparli ten cel, wrzucając drobne datki podczas kwest, prowadzonych w lubelskich sklepach od września 2017 roku do stycznia 2018 roku. Serdecznie za to dziękujemy.

Dziękujemy także lubelskim sklepom, AUCHAN (w Galeria Atrium Felicity) oraz Lubelskiej Spółdzielni Spożywców Społem, które umożliwiły prowadzenie zbiórek i wspierały ich przebieg oraz wszystkim innym przedsiębiorstwom, które wsparły organizację ferii przekazanymi darowiznami.

Dziękujemy również wolontariuszom, którzy zaangażowali się w organizację i przeprowadzenie kwest. W sumie pomogły nam 142 osoby. Zaangażowali się m.in. uczniowie z Gim. nr 8 w Lublinie, XXIII LO w Lublinie, 6 LO w Lublinie, XI LO w Lublinie, XXVII LO w Lublinie, ZS nr 11 w Lublinie ZSEL w Lublinie, PSBIG w Lublinie, a także studenci KUL i UMCS.