2018 01 08 1W Centrum Dobrego Wychowania trwa realizacja projektu "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Edukacja obywatelska młodzieży w oparciu udział w grze terenowej upamiętniającej Legiony Piłsudskiego w kontekście zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości i 150 rocznicy urodzin Marszałka”.

Głównymi celami projektu są podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez popularyzację wiedzy o bohaterstwie Legionów Polskich i ich udziale w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a zwłaszcza lokalnej historii związanej z bitwą pod Jastkowem (1915), wśród uczniów szkół z województwa lubelskiego.
Zadanie wykonywane jest poprzez realizację warsztatów patriotycznych opierających się na grze terenowej za pomocą niedawno otworzonej leśnej ścieżki terenowej.
Projekt trwa od 28.11.2017 do 21.12.2017.

 

mon wojsko polskie