2017 12 21 119 grudnia 2017 roku był dniem zakończenia i podsumowania realizacji projektu: „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych” realizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konferencja, skierowana do pracowników oświaty: dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów miała na celu dostarczenie odbiorcom rozwiązań usprawniających funkcjonowanie szkoły w aspekcie kształtowania postaw przedsiębiorczych i budowania z klas zgranych zespołów.


Konferencję rozpoczęła Marta Szaro – koordynator projektu, która krótko wprowadziła w tematykę konferencji i przypomniała kolejność wystąpień. Słowo do zgromadzonych, w imieniu Patrona Honorowego Konferencji – Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk, skierowała Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie – Pani Elżbieta Denejko, która wyraziła aprobatę dla inicjatyw kształtujących przedsiębiorczość, podejmowanych w lubelskich szkołach. Następnie przystąpiono do części merytorycznej konferencji. Jako pierwszy głos zabrał Pan Wacław Czakon – prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, który opowiedział o idei wychowania do przedsiębiorczości na przykładzie realizowanego projektu. O roli i zadaniach Narodowego Banku Polskiego opowiedziały przedstawiciele Lubelskiego Oddziału NBP, Dyrektor Pani Ilona Skibińska – Fabrowska oraz Pani Ewa Waszkiewicz – Główny specjalista. Znaczenie treningu przedsiębiorczości w szkole dla sukcesu w biznesie zaprezentowali przedstawiciele Lubelskiego Towarzystwa Biznesowego: Pan Andrzej Demczuk - prezes Fundacji w Duchu Miłości, właściciel sieci lubelskich pizzerii Plackarnia oraz Pan Tomasz Marzęda – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dr Ireneusz Siudem przedstawił stanowisko naukowe tj. psychologiczne determinanty przedsiębiorczości oraz sposoby ich kształtowania w czasie realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego w szkołach. O głos poprosił także dr Piotr Makarzec – prezes Fundacji Instytutu Kazimierza Wielkiego, który podzielił się refleksją rodzica, którego syn brał udział w projekcie. Na zakończenie koordynator projektu Marta Szaro przedstawiła rezultaty projektu oraz zaprezentowała metody wykorzystywane w czasie projektu.

Relacja z konferencji w „Panoramie Lubelskiej”:
https://lublin.tvp.pl/35272988/mlodziez-w-projekcie-szkola-przedsiebiorczosci

Znak NBP formułka zielony poziom