2017 04 07 1W kwietniu 2017 roku rozpoczęliśmy realizację warsztatów wyjazdowych w ramach projektu: „Szkoła Przedsiębiorczości- edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych” (projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej).

Głównym tematem warsztatów jest edukacja przedsiębiorcza, dotycząca zakładania firm młodzieżowych. W czasie warsztatów uczniowie uczą się, jak założyć firmę młodzieżową oraz jak sprawnie nią zarządzać. Uczestnicy projektu sprawdzają też swoje umiejętności w praktyce. Oprócz poznawanej teorii biorą udział w Grze Inwestycyjnej, będącej symulacją funkcjonowania firm na wolnym rynku. Uczniowie muszą podejmować decyzje biznesowe, zaciągać kredyty i mądrze dysponować swoim budżetem. Oprócz tego trenują umiejętności współpracy w grupie, które będą wykorzystywane na dalszym etapie realizacji projektu. Zadaniem czternastu nowo powstałych firm młodzieżowych będzie zrealizowanie inicjatyw edukacyjnych na rzecz swoich społeczności szkolnych. W czasie zajęć wyjazdowych uczniowie muszą więc przygotować próbne inicjatywy edukacyjne, by w późniejszym etapie działać jak najefektywniej.

 

Znak NBP formułka zielony poziom