09 12 16 4W dniach 21-22 października 2016 roku w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym odbyło się szkolenie liderów Akademii Młodzieżowej. W warsztatach uczestniczyło 25 młodych osób, w tym stypendyści Skarbca Dobrego Wychowania. Szkolenie poprowadził Dyrektor Akademii Młodzieżowej, pan Wacław Czakon, wraz z wychowawcami zajmującymi się na co dzień realizacją programu AM.

Szkolenie to należało do cyklu zajęć pt. „Mistrz z Nazaretu”. Podczas spotkania młodzież poszukiwała cech dobrego lidera, wzorując się na postępowaniu i samej osobie Jezusa, opisanych w Piśmie Świętym.

Warsztaty polegały na wypisaniu przez młodzież swoich słabych i mocnych stron oraz zastanowieniu się, w jaki sposób zmienić swoje słabości w zalety. W ramach cyklu pt. „Ciekawi Świata”, odbyła się też dyskusja na temat problemów współczesnego społeczeństwa. Miała ona na celu wskazanie na konieczność poznawania bieżących wydarzeń oraz własnej refleksji nad nimi. Znajomość problemów społecznych i podejmowanie prób ich rozwiązania jest koniecznym warunkiem twórczej zmiany świata w przyszłości.

Ważnym gościem szkolenia był pan Robert Niedziałek, współzałożyciel firmy RK Niedziałek. Pan Robert dał świadectwo łaski nawrócenia, które można podsumować jego słowami: „wcześniej wierzyłem w Boga, teraz również wierzę Bogu”. Był to cenny moment dla młodych ludzi, ponieważ mieli okazję spotkać się z prawdziwym, doświadczonym liderem.
Dwudniowe spotkanie było pierwszym, powakacyjnym szkoleniem z cyklu „Mistrz z Nazaretu”. Przerwa między szkoleniami to czas, kiedy młodzi mogą zastosować wiedzę ze szkoleń w praktyce, realizując codzienne obowiązki oraz pracując na rzecz innych w ramach programu Akademii Młodzieżowej.