11 10 16Sukcesem zakończyła się akcji zbiórki książek do nauki języka polskiego dla Szkoły Ogólnokształcącej z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim. W sumie na Ukrainę pojechało ponad 100 pozycji: podręczników, słowników, zeszytów ćwiczeń. Wszystkie książki pomogą w nauce i doskonaleniu języka polskiego dzieciom i młodzieży.

Szkoła Ogólnokształcąca z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim potrzebowała książek do nauki gramatyki i ortografii języka polskiego. Uczniowie, często nie mieli własnych książek, z których mogliby się uczyć. Nauczyciele języka polskiego korzystali z zaledwie kilku podręczników na całą klasę. Dzięki zebranym w ciągu trzech tygodni akcji publikacjom udało się zaspokoić potrzeby uczniów i nauczycieli w tym zakresie.

Dziękujemy za wszystkie przekazane w czasie trwania akcji książki. Szczególnie chcielibyśmy podziękować Pani Joannie, organizatorce akcji „Książka dla Rodaka”, która przekazała 3 ogromne kartony książek, każdy o wadze 28 kg. Uczniowie z Kamieńca Podolskiego są uczestnikami programu Perły w Koronie. Jest to program wychowawczo-edukacyjny przygotowany z myślą o instytucjach, szkołach polskich działających za granicą, zakładający w swoich działaniach kształtowanie postaw patriotycznych oraz edukację w zakresie języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski. Treścią programu i głównym celem jego stosowania jest budowanie wspólnoty Polaków zgromadzonych w określonym mieście (wokół konkretnej szkoły, stowarzyszenia, organizacji). Kluczowym założeniem działań wychowawczych jest nauczenie młodzieży, pokazanie jej czym są określone grupy społeczne, w których żyje i funkcjonuje człowiek. Program kształtuje także umiejętności organizacyjne, wytwarza w młodzieży nawyk sprawnego działania, tak potrzebny na obecnym rynku pracy.