2020 08 29 30 rodzinny wyjazd JPIIW wakacyjnych dniach 29 i 30 sierpnia uczestniczyliśmy razem z rodzicami i opiekunami w wyjeździe Rodzinnym. W roku stulecia urodzin Jana Pawła II wybraliśmy się do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Wadowic – miejsca urodzin tego Wielkiego Świętego. Podczas zwiedzania Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach poznaliśmy wiele ciekawych wydarzeń z życia Karola Wojtyły oraz zbliżyliśmy się do dzieła Jego życia. Wyglądając przez okno kuchenne w mieszkaniu - muzeum, gdzie żył młody Karol, snuliśmy refleksję nad celem naszego życia, czytając słynny napis na murze kościoła: „Czas ucieka, wieczność czeka”. 

Nawiedziliśmy również bazylikę Ofiarowania NMP, w której został ochrzczony Karol Wojtyła, oraz weszliśmy na wzniesienie zwane „Górką”, gdzie znajduje się Sanktuarium św. Józefa, w którym Karol Wojtyła jako młody chłopiec przyjął Szkaplerz święty, a gdy dorósł już jako wikariusz zachęcał jedną z grup przyjmujących szkaplerz tymi słowami: "Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą!”
W drodze powrotnej zwiedziliśmy również Sandomierz.
Wyjazdy Rodzinne są stałym i ważnym elementem naszego programu. Udział w nich pomaga rozwijać wiarę, poszerzać wiedzę na temat miejsc kultu religijnego oraz polskich świętych, pogłębiać i wzmacniać więzi naszej społeczności, a tym samym budować wspólnotę.
Wszyscy uczestnicy naszej pielgrzymki podkreślali, że był to owocny czas spędzony wspólnie, zwłaszcza że w tym roku pojechała rekordowo liczna grupa rodziców i opiekunów naszych wychowanków. Liczymy że ten wspólny czas umocni naszą wspólnotę, która będzie owocowała dalszymi działaniami na rzecz wychowania w duchu wartości wyznawanych przez Nas.

Działanie zostało zrealizowane w ramach Projektu: „Placówki wsparcia dziennego – centra małej i dużej zmiany społecznej” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Logotyp fio 2020