sdw styczen 2017 glowna

Czym jest Skarbiec Dobrego Wychowania?
Skarbiec Dobrego Wychowania jest funduszem pozwalającym na rozwijanie talentów i umiejętności naszej najzdolniejszej młodzieży. Dzięki wsparciu, wychowankowie Akademii Młodzieżowej zdobywają profesjonalną wiedzę oraz poznają sposoby jej pożytecznego wykorzystania, aby w przyszłości dobrze służyć naszej Ojczyźnie.
Środki gromadzone na funduszu stypendialnym są przeznaczane na organizację warsztatów o tematyce medialnej i teatralnej oraz wypłacaniu comiesięcznych stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży.

Komu przyznawane są comiesięczne stypendia SDW?
Stypendia z funduszu SDW przyznawane są najzdolniejszym wychowankom realizującym program wychowawczy Akademia Młodzieżowa. Stypendyści są w wieku 15-19 lat, osiągają wysokie wyniki w nauce, cechują się wzorową postawą wobec swoich rówieśników oraz aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczą w działaniach programu.
Comiesięczne stypendia przyczyniają się do rozwoju młodzieży, umożliwiają uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz budzą potrzebę inwestowania w rozwój swoich zainteresowań.

Dlaczego wsparcie funduszu SDW jest tak ważne?
Każdy darczyńca wspierający Skarbiec, przyczynia się do realizacji misji dobrego wychowania młodego pokolenia Polaków, jest to niezmiernie ważne dla przyszłości naszej Ojczyzny. Codzienną pracą przekazujemy naszej młodzieży wiedzę o sprawnym działaniu, pracy w grupie oraz rozwijaniu swoich pasji. Nasi stypendyście uczą się gry aktorskiej, tworzenia reportaży oraz nagrywania filmów. Darczyńcy funduszu SDW to ludzie, których przyszłość naszej Ojczyzny leży na sercu.

Czym jest program Akademii Młodzieżowej?
Akademia Młodzieżowa to autorski program Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Działania wychowawcze mają na celu rozwój talentów młodzieży, przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu mediów oraz teatru oraz pobudzenie w młodych odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. Program oparty jest na trzech głównych wartościach: Bóg, Honor i Ojczyzna.

sdw styczen 2017 weronikaWeronika ma 15 lat, jest stypendystką Skarbca Dobrego Wychowania, z Akademią Młodzieżową jest związana od 1,5 roku. Był to bardzo pracowity czas, wypełniony aktywnościami w grupie teatralnej AM. Weronika uczestniczy w spektaklach mających na celu ewangelizację oraz odpowiada za scenografię. Nasza wychowanka lubi uczyć się fizyki, a w wolnych chwilach odpoczywa aktywnie na basenie. Akademia Młodzieżowa to dla niej drugi dom.

sdw styczen 2017 skrzynia 1

Fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego Wychowania budowany jest dzięki finansowemu wsparciu naszych darczyńców – osób indywidualnych. Dzięki pomocy finansowej możemy co miesiąc wypłacać stypendia w wysokości 50 zł dla każdego z naszych stypendystów. Najlepszą formą włączenia się w fundusz Skarbca jest wpłata niewielkiej kwoty 35 z, która pomoże pokryć część wypłacanego stypendium. Istnieje możliwość również wpłaty w wysokości całego stypendium dla jednego stypendysty - 250 zł.
Dzieło dobrego wychowania i jego rozwój, wymaga stałego wsparcia i zaangażowania coraz większej liczby osób. Prosimy o przekazanie informacji swoim bliskim o dziele dobrego wychowania młodego pokolenia, tak potrzebnego w dzisiejszych czasach.
Najcenniejszym wsparciem naszej misji są regularne, comiesięczne wpłaty, które pozwalają nam systematycznie obejmować programem coraz większą grupę młodzieży.

Prosimy o wpłatę na fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego Wychowania na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:
71 1060 0076 0000 3300 0061 3291
Podając w tytule wpłaty: "16/2017, Na cele statutowe: Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania"

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
ELEKTRONICZNIE

Kwota darowizny
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:

 

FSD kolor beztlaAkademia Młodzieżowa prowadzona jest przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo,
ul. Jezuicka 4/9, 20 -113 Lublin,
KRS: 0000094228, www.fsd.lublin.pl

Wpłata darowizny na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9 (FSD), oznacza zgodę na przetwarzanie przez FSD danych osobowych dla potrzeb realizacji misji wychowania i edukacji dzieci i młodzieży - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.). Skarbiec Dobrego Wychowania to fundusz, z którego wspierane jest dobre wychowanie dzieci i młodzieży.