„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejLetnia Szkoła Akademii Młodzieżowej to ważny etap nauki w AM. To czas podsumowania całorocznej pracy w Akademii. W tym roku studenci wybrali się do Mchawy w Bieszczadach.

W czasie obozu młodzież została podzielona na dwie ścieżki rozwoju zainteresowań: medialną i teatralną.
Studenci realizujący ścieżkę teatralną przygotowywali spektakl „Pod płaszczem Maryi”, który następnie pokazali lokalnej społeczności w kościele parafialnym w Mchawie.
Młodzież realizująca ścieżkę medialną została podzielona na trzy grupy. Pierwsza z nich (tworzyli ją studenci posiadający I muszlę rozwoju zainteresowań), przygotowała reportaże o św. Andrzeju Boboli i o Stefanie Kardynale Wyszyńskim.
Drugą i trzecią grupę studentów firm medialnych stanowiły osoby, które ubiegały się o zdobycie I muszli zainteresowań. Przygotowywali oni Wydanie Specjalne Magazynu Telewizji AM oraz film przyrodniczy „Obraz Stwórcy”.

WięcejDnia 8 lipca zakończyła się wymiana młodzieży „Elections in City M”. Była ona efektem kilkumiesięcznych przygotowań prowadzonych przez młodzież z Polski, Bułgarii, Łotwy, Litwy i Rumunii. W trakcie wymiany omawialiśmy jak być aktywnym obywatelem i jak wzmocnić odpowiedzialność młodych Europejczyków za swoje środowisko lokalne i region.

Metodami edukacji pozaformalnej omawialiśmy problemy dzisiejszej Europy i szukaliśmy ich rozwiązań. W ramach projektu przeprowadziliśmy symulację wyborów lokalnych, a nasza grupa miała możliwość stworzenia grup obywatelskich, które reprezentowały różne poglądy i pomysły na uatrakcyjnienie życia społeczności lokalnej oraz rozwiązania jej problemów.

WięcejW piątek, dnia 24 czerwca 2016 r. zakończył się semestr letni w Ośrodku nr 1 „Teatr”. W uroczystości wzięli udział wychowankowie wraz z rodzicami, wychowawcy oraz wolontariusze.

Druga połowa czerwca to czas wzmożonej pracy – trwają przygotowania do egzaminów. Wychowawcy opracowują zagadnienia egzaminacyjne, wychowankowie uczestniczą w zajęciach powtórzeniowych. Egzaminy są ważnym wydarzeniem w życiu społeczności ośrodka – pozwalają sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności, zweryfikować poziom zaangażowania w program, przeanalizować postępy i osiągnięcia i dzięki temu wyciągnąć wnioski do dalszej pracy i rozwoju. W tym roku przystąpiło do nich 30 wychowanków. Sesja trwała 7 dni.

WięcejDnia 23 czerwca 2016 r., odbyło się uroczyste zakończenie semestru letniego w Niepublicznym Centrum Kształcenia Praktycznego.
Kolejni wolontariusze NCKP ukończyli kursy i otrzymali świadectwa oraz dyplomy potwierdzające zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji. W semestrze letnim w NCKP działały dwie ścieżki kształcenia: II stopniowe kształcenie dobrych wychowawców i III stopniowe kształcenie przedsiębiorców społecznych.
W tym semestrze studenci ze ścieżki przedsiębiorczości społecznej uczestniczyli w konkursach na : najlepszego studenta Kursu Lidera Działań Społecznych, najlepszego studenta Kursu Przedsiębiorczości Społecznej oraz na najlepszą symulacyjną organizacje pozarządową semestru.

WięcejW środę 22 czerwca 2016 roku dzieci z Ośrodka „Bliźniak”, wspólnie z wychowawcami, wybrały się na wycieczkę do stowarzyszenia „Perły Chmielowa”, które zajmujące się kultywowaniem tradycji i zwyczajów Województwa Lubelskiego.

Panie ze stowarzyszenia przygotowały dla dzieci zajęcia, które miały pokazać i nauczyć ich jak się wyrabia tradycyjne potrawy oraz jak dawniej odbywało się pranie ubrań. Przewodniczki opowiadały również jak w dawnych czasach wykonywało się inne czynności życia codziennego na wsi. W czasie warsztatów kulinarnych dzieci własnoręcznie robiły ciastka „amoniaczki” oraz kleiły pierogi z serem. Dla większości była to zupełna nowość.

WięcejW środę 15 czerwca 2016 roku w Ośrodku nr 2 „Bliźniak” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo odbyła się gra terenowa pt. „Poznajemy Lubelszczyznę”. Grę wspólnie przygotowali wychowawcy i wychowankowie z ośrodka FSD na wzgórzu Czwartek w Lublinie. Celem gry było sprawdzenie wiedzy o Lubelszczyźnie oraz nawiązanie bliższych relacji z zaproszonymi do udziału w grze gośćmi, uczniami klasy 4d ze szkoły podstawowej nr 23 w Lublinie.

Uczniowie z zaproszonej szkoły mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o położeniu geograficznym Lubelszczyzny, sławnych osobach, miastach i zabytkach naszego województwa, wydarzeniach kulturalnych, potrawach regionalnych oraz legendach. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami była bardzo wyrównana, a poziom wiedzy uczniów bardzo wysoki. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężyła grupa dziewczynek „Pszczółki”. Trzy najlepsze zespoły zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami a wszyscy uczestnicy gry otrzymali pamiątkowe dyplomy.

WięcejRuszyła kolejna edycja Charytatywnej Loterii Fantowej „Skarbiec Dobrego Wychowania”. II edycję Loterii SDW, której finał odbył się 5 czerwca 2016 roku, wsparło aż 85 sponsorów i partnerów. Dziękujemy wszystkim firmom, przedsiębiorstwom i blogerom za zaufanie oraz wszelkie formy pomocy!

Kosmetyki, książki, wejściówki i vouchery to tylko niektóre z otrzymanych darów. Wszystkie one zostały przeznaczone na nagrody i rozdane zwycięzcom w trwającej od lutego drugiej edycji charytatywnej loterii.

WięcejDnia 10 czerwca 2016 roku Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zorganizował już drugi raz Turniej piłki nożnej „FSD Challenge”. W rozgrywkach piłkarskich wystąpiło 5 młodzieżowych drużyn. Wydarzenie odbyło się na obiektach sportowych Gimnazjum Nr 7 w Lublinie.
Rywalizacja toczyła się na wysokim poziomie. Na pierwszym etapie turnieju drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Dwie najlepsze ekipy z każdej grupy wchodziły do fazy finałowej.

W pierwszej grupie Wędrowcy z Ośrodka nr 1 „Teatr” FSD zmierzyli się ze Świetlicą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po emocjonującym spotkaniu wychowankowie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo ulegli drużynie KSM-u.
W drugiej grupie rozgrywkowej zostały rozstawione drużyny ministrantów z parafii św. Michała Archanioła w Lublinie, Świetlicy z Parafii św. Michała Archanioła w Lublinie oraz Salezjańskiej Świetlicy im. św. Dominika Savio. Rywalizacja sportowa była bardzo wyrównana. 
Do finału przeszły drużyny ministrantów z parafii św. Michała Archanioła w Lublinie oraz świetlicy im św. Dominika Savio.

WięcejTelewizja Akademii Młodzieżowej, tworzona przez Stypendystów Skarbca Dobrego Wychowania przygotowała kolejny ciekawy materiał, w którym rodzice opowiadają o ich punkcie widzenia na swoje dzieci i ich uczestnictwo w programie Akademii Młodzieżowej.

Stypendyści pytali rodziców, co sądzą o programie wychowawczym realizowanym w Akademii, jaki wpływ na ich dzieci ma Akademia, co cenią najbardziej w programie i czy Akademia zmieniła coś w życiu młodzieży. Mama Pawła opowiedziała jak jej syn zrezygnował z częstych gier komputerowych i zaczął z radością udzielać się w Akademii. Paweł w AM poznał swoje zainteresowania i zaczął je rozwijać.

WięcejW czwartek 16 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie odbyła się konferencja „Nowe spojrzenie na wychowanie. Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach realizacji programu Korona Polskiego Wychowania.

Na konferencję przybyli między innymi: Pan Piotr Burek (przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin), prof. Dr hab. Zbigniew Zaleski – Wydział Nauk Społecznych, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także przedstawiciele ok. 60 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Lublina i okolic. Konferencja poświęcona była zagadnieniom zwiększania motywacji ucznia do nauki, rozwijania jego pasji oraz zainteresowań, a także prezentacji i podsumowania dotychczasowej realizacji programu Korona Polskiego Wychowania.