„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejDnia 20 października 2016 r. w godz. 16.00-21.00 Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zorganizował już trzeci raz Lubelski Świetlicowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży – wychowanków świetlic z terenu miasta Lublina.

Głównym celem turniejów piłki nożnej „FSD Challenge” jest integracja środowisk placówek wsparcia dziennego z Lublina wokół działań sportowych oraz zachęcenie młodych mieszkańców naszego miasta do czynnego spędzania wolnego czasu i rozwoju swoich zainteresowań sportowych. W III edycji turnieju, która odbyła się 20 października 2016 roku, wzięło udział 8 zespołów (drużyny ze świetlic Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży AL., Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej im. Św. Dominika Savio oraz Ministrantów z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Lublinie.

WięcejW listopadzie rozpoczął się drugi etap realizacji projektu „Internetowy Escape Room”, w którym weźmie udział 500 uczniów lubelskich szkół. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na zagrożenia związane z niepoprawnym korzystaniem z Internetu, ale także uświadomienie uczniom jak unikać takich sytuacji.

Projekt jest realizowany w Centrum Dobrego Wychowania FSD. Jest to miejsce, gdzie powstają innowacyjne sposoby edukacji młodzieży. Jednym z nich jest gra detektywistyczna „Internetowy Escape Room”, która powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który realizuje nasza Fundacja. W ramach projektu, w Centrum Dobrego Wychowania, zostanie zrealizowanych 20 warsztatów edukacyjnych dla uczniów.

WięcejW sobotę 08 października 2016 roku grupa wolontariuszy z firmy UPS, wspólnie z pracownikami Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo pomagała w pracach ogrodniczych i budowlanych wokół Centrum Dobrego Wychowania FSD w Motyczu Leśnym pod Lublinem.

Centrum Dobrego Wychowania stanowi bazę dla różnorodnych działań podejmowanych przez Fundację. Jest miejscem wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, szkolenia instruktorów, organizacji licznych programów młodzieżowych i specjalistycznych warsztatów edukacyjnych.

WięcejSukcesem zakończyła się akcji zbiórki książek do nauki języka polskiego dla Szkoły Ogólnokształcącej z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim. W sumie na Ukrainę pojechało ponad 100 pozycji: podręczników, słowników, zeszytów ćwiczeń. Wszystkie książki pomogą w nauce i doskonaleniu języka polskiego dzieciom i młodzieży.

Szkoła Ogólnokształcąca z pogłębionym nauczaniem języka polskiego Nr XIII w Kamieńcu Podolskim potrzebowała książek do nauki gramatyki i ortografii języka polskiego. Uczniowie, często nie mieli własnych książek, z których mogliby się uczyć. Nauczyciele języka polskiego korzystali z zaledwie kilku podręczników na całą klasę. Dzięki zebranym w ciągu trzech tygodni akcji publikacjom udało się zaspokoić potrzeby uczniów i nauczycieli w tym zakresie.

WięcejW ramach funduszu stypendialnego „Skarbiec Dobrego Wychowania” w semestrze zimowym 2016/2017 wypłacane jest comiesięczne stypendium dziesięciu wychowankom Akademii Młodzieżowej.

Wybór stypendystów nie jest łatwy. Przed przyznaniem stypendium, komisja sprawdza osiągane wyniki w nauce, rozpatruje aktywność i zaangażowanie studenta w realizację programu Akademii Młodzieżowej, a także jego postawę, jaką reprezentuje wobec rówieśników, rodziny i innych ludzi. Stypendysta Skarbca Dobrego Wychowania to młody człowiek godny naśladowania.

WięcejFundacja Auchan na rzecz młodzieży dofinansowała projekt Telewizji młodzieżowej kwotą ponad 37 000 zł. Wsparcie to pozwoli otworzyć profesjonalne studio telewizyjne, a także przeprowadzić cykl warsztatów medialnych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów. W realizację projektu zaangażują się jako wolontariusze pracownicy lubelskiej siedziby Auchan.
- To ogromna radość, że możemy wspierać młodzież, która chce się rozwijać i służyć innym. Bardzo ważne jest dla nas, żeby wspierać inicjatywy regionalne, które są realizowane przez społeczność na terenie, gdzie działają nasze sklepy. Projekt Telewizji młodzieżowej to doskonały sposób na naukę młodzieży konkretnych umiejętności, nie tylko medialnych, ale również tych, które są związane z organizacją pracy i kierowaniem zespołem. Dziś są to bardzo ważne i cenne umiejętności. – mówi Marcin Jama, Dyrektor Sklepu Auchan w Lublinie przy Al. Witosa.

WięcejWraz z początkiem września rozpoczął się nowy rok szkolny w Ośrodku nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Program edukacyjno-wychowawczy na nowy semestr przewiduje wiele atrakcji.

W tym semestrze w ramach Formacji społecznej odbędzie się cykl lekcji historycznych poświęconych wybranym królom elekcyjnym oraz najważniejszym wydarzeniom związanym z ich panowaniem. Program Formacji religijnej przewiduje udział w pierwszych piątkach miesiącach oraz religijnych wieczorach filmowych, a także katechezach  - w tym roku skupimy się m.in. wokół zagadnienia świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani oraz zbawienia jako planu Bożego wpisanego w serce człowieka. W listopadzie odbędzie się pielgrzymka do Częstochowy. Jasna Góra stanowi jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum  pielgrzymkowe w Polsce, które szczególnego znaczenia dla Polaków nabrało podczas potopu szwedzkiego w 1655. W grudniu dzieci i młodzież będą uczestniczyć w roratach, a następnie w Wigilii dla całego Ośrodka.

WięcejW niedzielę 25 września odbyła się kawiarenka rozpoczynająca nowy rok szkolny w Ośrodku nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Spotkanie było również okazją do przybliżenia sylwetki Świętego Stanisława Kostki, patrona Akademii Młodzieżowej.

Kawiarenki w „Teatrze” to cykliczne wydarzenia, które gromadzą wspólnotę parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby razem świętować ważne uroczystości narodowe i religijne, przybliżać sylwetki wybitnych postaci, łączyć lokalną społeczność. Kawiarenki rozwijają najmłodszych oraz uczą ich ważnych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu.

WięcejW sobotę, 17 września 2016 roku, podczas uroczystości Święta Patronalnego Akademii Młodzieżowej odbyło się ślubowanie wierności ideałom AM dwójki absolwentów, Zuzanny i Filipa, którzy przeszli całą drogę rozwoju w Akademii. Tego dnia przyznano również stypendia najlepszym studentom za semestr letni roku akademickiego 2014/2015 oraz Licencje dla wszystkich Ośrodków Akademii.

18 września wspominamy Świętego Stanisława Kostkę, patrona Akademii Młodzieżowej. Co roku w uroczystościach Święta Patronalnego biorą udział studenci, rodzice, wychowawcy, wolontariusze oraz absolwenci Akademii Młodzieżowej.
Obchody Święta Patronalnego AM oficjalnie kończą rok pracy w Akademii Młodzieżowej. To także czas prezentacji planów na przyszłe semestry.

WięcejW niedzielę, 18 września 2016 r. w Ośrodku nr 2 „Bliźniak” odbyła się kawiarenka z okazji święta patronalnego oraz inauguracji roku szkolnego 2016/2017. W uroczystości wzięli udział wychowankowie wraz z rodzicami, wychowawcy, wolontariusze oraz goście z parafii św. Mikołaja.

Początek nowego roku był bardzo pracowity dla wychowanków Ośrodka „Bliźniak”. Po powrocie do świetlicy dzieci zapoznawały się z nowym programem semestralnym . Podopieczni fundacji będą poznawali losy młodych bohaterów II wojny światowej , a finałem semestru będzie nakręcenie filmu pt. „Akcja po Arsenałem.”