„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejKolacja wigilijna to ważna i długo wyczekiwana uroczystość w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Stało się już tradycją, że w okresie świątecznym, przy wspólnym stole zasiadają nasi wychowankowie, ich rodziny, wychowawcy oraz wolontariusze zaangażowani w pomoc, aby wspólnie przeżyć ten błogosławiony czas.

W rodzinnej i ciepłej atmosferze dzielimy się opłatkiem i wspólnie śpiewamy kolędy. Podczas wigilii podopieczni Fundacji wystawiają również Jasełka, w których przygotowanie wkładają wiele wysiłku, aby uczynić wigilijny wieczór jeszcze bardziej wyjątkowym.

WięcejRozpoczynamy realizację projektu: „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród młodzieży oraz wzrost potencjału szkół w zakresie nauki przedsiębiorczości oraz kreowania postaw przedsiębiorczych. Do udziału zostały zaproszone 72 klasy (1800 uczniów) z 14 szkół z terenu województwa lubelskiego.

WięcejCelem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
Powołane Jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach:

KLAS I-III
I miejsce: Fabian W.
II miejsce Wiktoria B., Antoni M.
III miejsce: Zuzanna W.

WięcejWolontariusze Niepublicznego Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach kursów „Lidera Działań Społecznych” oraz „Przedsiębiorczości Społecznej” w semestrze zimowym 2016/2017 organizują akcje fundraisingowe, z których środki, zostaną przekazane na wsparcie realizacji misji Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, dobrego wychowania dzieci i młodzieży.

Tym razem studenci NCKP przygotowali charytatywną loterię fantową podczas Orszaku św. Mikołaja, który przeszedł ulicami Lublina 4 grudnia 2016 roku. Wolontariusze NCKP regularnie organizują też zbiórki publiczne w lubelskich sklepach.

WięcejDnia 9 grudnia w Motyczu Leśnym zakończyła się międzynarodowa wymiana młodzieży zatytułowana ‘Santa Claus is coming to town’. Celem projektu było zorganizowanie tradycyjnej, charytatywnej zabawy mikołajkowej dla dzieci z gminy Konopnica pod Lublinem, przez co uwrażliwiliśmy społeczeństwo europejskie na znaczenie pomocy innym i rozreklamowaliśmy działania wolontariackie na Lubelszczyźnie i w Europie. Rozwinęliśmy swoje kompetencje kluczowe dzięki czemu nasza codzienna praca jest efektywniejsza. Zwiększyły się przez to szanse na rynku pracy nasze i naszych rówieśników z Węgier i Rumunii. Sami stworzyliśmy sobie szansę rozwoju dzięki programowi Erasmus+.

WięcejKolacja wigilijna jest ważną i długo wyczekiwaną uroczystością w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Stało się już tradycją, że w okresie świątecznym, przy wspólnym stole zasiadają nasi wychowankowie, ich rodziny, wychowawcy oraz wolontariusze zaangażowani w pomoc, aby wspólnie przeżyć ten błogosławiony czas.

W rodzinnej i ciepłej atmosferze dzielimy się opłatkiem i wspólnie śpiewamy kolędy. Podczas wigilii nasze dzieci wystawiają też Jasełka, w których przygotowanie wkładają wiele wysiłku.

WięcejZima to czas, kiedy ze względu na niesprzyjającą aurę podejmujemy mniej aktywności. Warto ten okres wykorzystać na aktywną edukację i zbudowanie ze swojej klasy zgranego zespołu. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej zimowej akcji Centrum Dobrego Wychowania: Zima z dobrym wychowaniem i aktywną edukacją. Na czym polega akcja?

WięcejKorona Polskiego Wychowania zwiększa swój zasięg działania! W chwili obecnej program realizuje 69 klas z 14 szkół z województwa lubelskiego. Najnowszą szkołą, którą przystąpiła do realizacji programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Zamościa „Ekonomik".

W ostatnim miesiącu w dwóch klasach realizujących program odbyły się pierwsze warsztaty programu pt. „Klasowy show". Uczniowie sprawdzali się w działaniu i uczyli wzajemnej współpracy. Zawiązali też swoją firmę młodzieżową i przystąpili do realizacji Semestralnego Programu Działania. O efektach ich pracy będziemy informować na końcu semestru.

WięcejDnia 20 listopada 2016 r. po raz piąty odbyła się Biesiada Patriotyczna zorganizowana przez Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z okazji Święta Narodowego Niepodległości Polski. Celem biesiady, oprócz świętowania, jest integracja środowiska parafialnego oraz patriotyczne i kulturalne wychowanie dzieci i młodzieży Ośrodka.

Biesiada to wielkie wydarzenie w środowisku Ośrodka nr 1 „Teatr”, które przyciąga z roku na rok coraz więcej osób. Jednym z jej głównych założeń jest łączenie Polaków we wspólnym celu i przy wspólnych działaniach. W tym roku w przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 200 osób.

Celem projektu ‘Santa Claus is Coming to Town’ jest zorganizowanie tradycyjnej, charytatywnej zabawy mikołajkowej dla potrzebujących dzieci z gminy Konopnica pod Lublinem, przez co uwrażliwimy społeczeństwo europejskie na znaczenie pomocy innym i rozreklamujemy działania wolontariackie na Lubelszczyźnie i w Europie. Rozwiniemy swoje kompetencje kluczowe dzięki czemu nasza codzienna praca będzie efektywniejsza. Zwiększą się przez to szanse na rynku pracy nasze i naszych rówieśników z Węgier i Rumunii poprzez nabieranie pożądanych przez pracodawców umiejętności. Sami stworzyliśmy sobie szansę rozwoju dzięki programowi Erasmus+.