„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejLublin, 2017-09-01

Zamawiający:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9 20-113 Lublin
tel.: 81 534 66 31, e-mail: biuro@fsd.lublin.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ogłasza wszczęcie postępowania o zlecenie usługi w projekcie pn. „Dobre wychowanie – wzmocnienie mechanizmu wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i pieczy zastępczej w placówkach wsparcia dziennego w Lublinie” nr RPLU.11.02.00-06-0019/16.

WięcejW semestrze letnim 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkoła Przedsiębiorczości - edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”, ”. Blisko 350 uczniów i 14 nauczycieli wzięło udział w warsztatach wyjazdowych w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym k.Lublina. Ewaluacja pierwszego semestru działań programu pokazała, że prezentowane formy zajęć są dla młodzieży atrakcyjne, a przy tym niezwykle kształcące.

Młodzież przyznała, że zaproponowana metoda firmy młodzieżowej pozwoliła na lepszą organizację pracy, planowanie i podział zadań oraz zwiększyła motywację do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Udział w warsztatach przyczynił się do zwiększenia wiedzy młodzieży w zakresie edukacji ekonomiczniej. Uczniowie wykazują większe chęci wobec zakładania i prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej oraz dodają, że dzięki udziałowi w projekcie bardziej odpowiedzialnie zarządzają swoimi finansami.

WięcejProgram Korona Polskiego Wychowania (KPW) jest z powodzeniem realizowany od roku 2012 na terenie województwa lubelskiego. Realizację programu rozpoczęło wówczas 2 szkoły: Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, w których 8 wychowawców wraz ze swoimi klasami podjęło wyzwanie utworzenia firm młodzieżowych. Przez lata program zwiększał swój zasięg. W roku szkolnym 2016/2017 realizowało go już blisko 70 klas z 13 szkół. Przez 5 lat zostało wręczonych 346 Pereł do KPW- certyfikatów potwierdzających poprawną realizację programu w semestrach oraz wręczono 10 nagród Korona Polskiego Wychowania dla szkół, które po raz pierwszy wdrożyły 2- letni cykl programu. 5 lat działalności pozwoliło na dokładną analizę podejmowanych działań oraz poprawę proponowanych klasom i nauczycielom metod edukacyjno- wychowawczych.

WięcejOd początku 2017 roku ruszyła ogólnopolska Charytatywna Fantowa Loteria Ślubna organizowana przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Ideą loterii jest sprzedaż losów - zdrapek jako upominków dla gości na weselu. Przyszłe młode pary mogą zamówić losy dla swoich gości weselnych. Każdy los to szansa na zdobycie atrakcyjnej nagrody. Główną wygraną jest najnowszy smartfon firmy Samsung.

WięcejZrealizowaliśmy nasz projekt z rówieśnikami z innych krajów ponieważ jego temat jest związany z naszymi zainteresowaniami, którym poświęcamy się w wolnym czasie.

WięcejLetnia Szkoła Dobrego Wychowania to już tradycyjny wyjazd naszych najmłodszych wychowanków na wakacyjny odpoczynek. Wychowawcy przygotowują się do tego 12-dniowego wyjazdu przez długi czas, aby wakacje były atrakcyjne, edukujące i bezpieczne.

Tematem przewodnim wypoczynku było odkrywanie otaczającego nas świata. Podczas rozpoczęcia obozu, grupa chłopców zaprezentowała się w kostiumach wędrowców, co zwiastowało wiele przygód na łonie natury, a dziewczynki przedstawiły swoje trzy wakacyjne cele: zdobyć odznaki kuchmistrzyni, małej reporterki i kwiaciarki. Czas spędzony w Libuszy i okolicach był pełen atrakcji, dziewczynki uczyły się sadzić kwiaty, przygotowywać przetwory na zimę oraz zbierały informacje o zwyczajach i tradycjach od lokalnej społeczności.

WięcejJak co roku, młodzież Akademii Młodzieżowej wyruszyła na dwutygodniową Letnią Szkołę AM. Tym razem, miejscem docelowym była Libusza. Młodzi mieli szansę uczestniczyć w warsztatach muzycznych przygotowanych przez członków wspólnoty Guadalupe. Atrakcją były również leśne wędrówki i wycieczki krajoznawcze oraz spotkania z misjonarzami z Kazachstanu oraz Brazylii. Był to również czas na zdobywanie nowych umiejętności medialnych i teatralnych pod okiem specjalistów.

WięcejPodwaliny pod projekt "Back to bikes" zostały stworzone przez młodzież w trakcie projektu, który odbył się w Chorwacji w sierpniu 2016 roku. Była to wymiana młodzieży, w której wzięli udział młodzi ludzie z : Chorwacji, Czech, Rumunii i Polski. Odbyła się ona w dniach 14-22 lipca 2017 roku w Motyczu Leśnym.

WięcejDnia 23 czerwca 2017 odbyło się uroczyste podsumowanie semestralnej pracy  w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Wychowankowie zaprezentowali zaproszonym gościom owoc kilkumiesięcznej pracy. Jedna  z grup przedstawiła historię lubelskich bohaterów II Wojny Światowej, a druga zaprezentowała autorski film o ataku na Monte Casino (poniżej). Niespodzianką była wizyta pana Leszka, żołnierza lubelskiego oddziału Szarych Szeregów. Poznawanie bohaterskich postaci historii Polski jest ważnym elementem wychowania patriotycznego naszych wychowanków.

WięcejFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo cyklicznie, od 7 lat, organizuje kwesty do puszek, na terenie Lublina i okolic. Tradycyjnie już wszystkie zebrane środki w okresie letnim są przeznaczone na wyjazdy wakacyjne dla wychowanków Fundacji. W tym roku dzieci i młodzież, wychowankowie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo udadzą się do Libuszy w województwie małopolskim na zorganizowany letni wypoczynek. W dwóch dwutygodniowych turnusach w sumie weźmie udział 105 dzieci i młodzieży. Na wakacje zorganizowane przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo udadzą się dzieci z dwóch ośrodków prowadzonych przez Fundację przy parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie i św. Mikołaja w Lublinie oraz młodzież z 6 ośrodków Akademii Młodzieżowej (z Lublina, Końskowoli, Krasnegostawu, Świdnika, Bychawy, Łęcznej).