2019 06 12 1Wiemy, jak ważny jest wypoczynek po całym roku wytężonej pracy. Z myślą o naszych wychowankach co roku organizujemy kolonie w malowniczych zakątkach Polski. Dla wielu z naszych podopiecznych jest to jedyna możliwość letniego wyjazdu poza swoje miejsce zamieszkania. Wykwalifikowana kadra starannie przygotowuje bogaty w atrakcje program 12-dniowego pobytu. Wśród dzieci i młodzieży promujemy aktywne formy wypoczynku. Naszych podopiecznych zabieramy więc na wycieczki krajoznawcze, organizujemy różnorodne gry i turnieje. Nie brakuje czasu na wspólne zabawy i warsztaty. Podczas Letniej Szkoły Dobrego Wychowania nie sposób się nudzić!

 

 

 

ulotka darczyncy indywidualni 2019 2

Główne atrakcje wakacyjnego wyjazdu:
• warsztaty kulinarne, teatralne, medialne;
• wycieczki i wędrówki krajoznawcze;
• poznawanie lokalnej społeczności,
• tradycji, ciekawych miejsc;
• gry i zabawy integracyjne;
• pokazy umiejętności nabytych podczas wyjazdu.

W tym roku na wakacyjny obóz do Jaślisk wyruszy 60 dzieci w wieku 9-18 lat. Szacowany koszt 12-dniowego pobytu dla jednego dziecka to ok. 1000 zł. Na organizację wyjazdu potrzebujemy 60 000 zł. Nie chcemy, żeby problemy finansowe były przeszkodą dla któregokolwiek z naszych podopiecznych. Dlatego prosimy o pomoc! Jeśli mają Państwo taką możliwość, prosimy o wsparcie naszych działań kwotą 35, 50 lub 100 zł – pokryje to część kosztów wyjazdu jednego wychowanka.

Prosimy o darowiznę na organizację wyjazdu wakacyjnego. Można:

1. przekazać darowiznę elektronicznie:

 
Kwota darowizny
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:

 

2. przekazać darowiznę tradycyjnie:
Prosimy o darowiznę na konto:
64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Podając w tytule wpłaty: „7/2019 Wakacje wychowanków FSD”

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo to organizacja pożytku publicznego, która działa nieprzerwanie blisko 30 lat! Naszą misją jest dobre wychowanie młodego pokolenia. Robimy wszystko, by zapewnić naszym podopiecznym prawdziwie SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO i dobrze przygotować ich do wyzwań dorosłości. Pracujemy z dziećmi z tzw. "trudnych" środowisk. Prawie 40% naszych wychowanków boryka się problemami materialnymi, połowa pochodzi z rozbitych rodzin. Nasza Fundacja prowadzi 2 ośrodki wsparcia dziennego dla dzieci oraz 6 ośrodków młodzieżowych na terenie województwa lubelskiego. Osoby, które do nas trafiają, mogą liczyć na pomoc w nauce i posiłek oraz na uczestnictwo w ciekawym i skutecznym programie wychowawczym.

Jesteśmy dumni z naszych wychowanków. To młode, odważne osoby, które nie boją się zmieniać na lepsze świata wokół siebie. Pod okiem doświadczonych wychowawców zdobywają nowe umiejętności, formują się społecznie i religijnie. Wszystko to w oparciu o trzy wartości BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Aby pogłębić relację z Bogiem, młodzież uczestniczy w praktykach religijnych: we wspólnej modlitwie, katechezach, razem przeżywanych świętach i pielgrzymkach. W ten sposób uczymy wartości, które wykraczają poza treści religijne, jak np. wyzbywanie się egoizmu, przezwyciężanie własnych słabości czy gotowość niesienia pomocy potrzebującym.
Naszym celem jest kształtowanie postawy pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Uczymy więc dzieci odpowiedzialności, stawiania sobie śmiałych wyzwań, nie ustawania w dążeniu do wyznaczonego celu. Tak rozumiany nowoczesny patriotyzm jest jednym z fundamentów naszego programu wychowawczego.

Za sprawą konsekwentnie realizowanych zamierzeń programu nasi wychowankowie zdobywają praktyczne umiejętności, tak potrzebne w dorosłym życiu. Przygotowując liczne wydarzenia uczą się przedsiębiorczości, organizacji pracy i zaradności. Poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, kulinarnych, teatralnych rozwijają swoje liczne talenty.

Wpłata darowizny na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i sprawozdawczych o wykorzystaniu przekazanych środków oraz w celach promocyjnych. Dane będą przetwarzane do momentu wycofana zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w każdej chwili telefonicznie (nr tel. 512 440 046), mailowo (darowizna@fsd.lublin.pl) lub listownie (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin).