2019 03 07 1W dniach od 11 do 17 lutego 2019 roku wychowankowie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo uczestniczyli w zorganizowanych feriach zimowych. Czas ten obfitował w wiele ciekawych aktywności. W feriach zorganizowanych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo uczestniczyły 84 młode osoby.

Podczas ferii zimowych dzieci z lubelskich placówek Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo wybrały się na kręgle oraz basen. Spędziły także obfitujący w atrakcje dzień w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. Tam najmłodsi uczestniczyli w grze terenowej połączonej ze szkoleniem wojskowym oraz w dorocznym balu karnawałowym.
Wychowankowie Fundacji zdobywali także nowe umiejętności kulinarne poprzez udział w warsztatach. Tydzień spędzony na grach i zabawach to rozwijająca forma odpoczynku od codziennych obowiązków.
Młodzież z 6 ośrodków Akademii Młodzieżowej (dwa w Lublinie, po jednym w Łęcznej, Końskowoli, Bychawie i Świdniku) spędziła ferie w Mchawie w Bieszczadach.
Czas spędzony w górach był zarówno formą aktywnego wypoczynku po intensywnej pracy w ciągu semestru, ale także kontynuacją programu Akademii. Młodzież w Mchawie doskonaliła umiejętności medialne i teatralne. Wychowankowie wybrali się także na wycieczkę krajoznawczą do Roztok Dolnych.

Organizacja ferii zimowych dla wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców indywidualnych, którzy wsparli ten cel wrzucając drobne datki podczas kwest prowadzonych w lubelskich sklepach od października 2018 r. do lutego 2019 r.

Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali w organizacji i przeprowadzeniu kwest, uczniom lubelskich szkół i studentom.
Dziękujemy także lubelskim sklepom, AUCHAN w galerii Atrium Felicity oraz LSS SPOŁEM, które umożliwiły prowadzenie zbiórek i wspierały ich przebieg.