2019 02 07 1Dnia 13.01.2019 r. w domu parafialnym przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego odbyła się kawiarenka z okazji Dnia Babci i Dziadka. Organizatorem był Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Uczestniczyli w niej najbliżsi społeczności naszego ośrodka, a także parafianie. Podczas Kawiarenki wystawiono spektakl „Betlejem polskie” na podstawie utworu Lucjana Rydla.

Bóg, Honor, Ojczyzna, Wspólnota – to dla nas bardzo ważne wartości. Wiele naszych działań koncentruje się wokół ich promowania, rozwijania i pielęgnowania. Co roku przygotowujemy jasełka, które upamiętniają wielkie wydarzenie, jakim była tajemnica Wcielenia Syna Bożego, co roku obchodzimy Dzień Babci i Dziadka czy Dzień Matki, który jest zarówno wyrazem pamięci o najbliższych, jak i naszej wdzięczności oraz miłości. Co roku dajemy wyraz patriotyzmu, obchodząc święta narodowe, organizując z ich okazji w parafii imprezy oraz przygotowując spektakle promujące nasze dzieła narodowe.

Podczas tegorocznej kawiarenki udało się połączyć wszystkie te ważne dla nas wartości. Dla babć i dziadków oraz wszystkich przybyłych gości przygotowaliśmy kawiarenkę z widowiskiem na podstawie utworu Lucjana Rydla „Betlejem polskie’’. Po raz pierwszy sztukę tę wystawiono 28 grudnia 1904 roku we Lwowie i była wielkim wydarzeniem artystycznym i patriotycznym. Dzieło łączy w sobie elementy religijne, narodowe i ludowe.

W utworze Rydla Betlejem leży gdzieś w Polsce, Jezus rodzi się wśród polskiej mroźnej zimy, przynosząc Polakom nadzieję na odzyskanie niepodległości. Pasterze to Kuby, Maćki, Bartki mówiący ludową gwarą, śpiewający polskie kolędy. Herod uosabia ciemiężycieli - zaborców Polski. W Akcie III hołd Jezusowi składa lud - przedstawiciele wszystkich regionów Polski oraz rzemieślnicy. Trzej Królowie to Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski, a w ich orszaku idą do Dzieciątka postacie-symbole - bohaterowie cierpień i walk o wolność Polski, m.in. Husarz, Konfederat barski, Powstańcy z 1830 i 1863 roku, Mieszczka z poznańskiego, Dzieci z Wrześni i Legionista z 1914 r. Dzieło kończy scena koronacji Matki Boskiej na Królową Korony Polskiej i symboliczne przejęcie wszystkich Polaków, całego narodu pod obronę Najświętszej Marii Panny.

Widowisko na podstawie dzieła L. Rydla w parafii NSJ przygotowała międzypokoleniowa grupa teatralna składająca się z wychowanków naszego Ośrodka, ich rodziców, wychowawców, wolontariuszy, pracowników Fundacji oraz parafian. Swój udział w spektaklu miała także publiczność, żywo przeżywająca i reagująca na poszczególne sceny oraz włączająca się wraz z aktorami w śpiewanie kolęd, którymi Rydel ubogacił swoje dzieło. Po spektaklu na gości czekał poczęstunek.

Kawiarenka stała się wspólnotowym przeżywaniem tego, co dla nas ważne, kultywowaniem pięknych polskich tradycji i obyczajów. Spektaklem zaś łączącym w sobie bogactwo duchowe, historyczne i kulturowe chcieliśmy jeszcze raz uczcić i zamknąć Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i zarazem wspólnie powitać nowy – 2019.