2017 12 06 1W dniu 29 listopada 2017 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Ścieżki Edukacyjnej – Leśna Kwatera Legionistów w ośrodku Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu Leśnym. Ścieżka powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości między innymi przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Lublinie, członków Fundacji Niepodległości, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich z obszaru województwa lubelskiego, harcerzy a także mieszkańców gminy Konopnica i Jastków.

Realizacja projektu „Ścieżka Edukacyjna Leśna Kwatera Legionistów” związana była ściśle z celami Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo tj. kształtowania postaw patriotycznych i miłości do Ojczyzny, które zostały przedstawione we wstępie przez Prezesa Fundacji Wacława Czakona. W dalszej części, omówiona została idea tworzenia Ścieżki i jej związek z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także zaprezentowana została gra terenowa, realizowana na Ścieżce. Udział w grze pozwala młodym osobom doświadczyć życia legionisty, trudu walki, a także zastanowić się nad tym, czym dzisiaj jest patriotyzm i jakie współcześnie znaczenie mają wartości, którymi cechowali się legioniści: odwaga, honor, męstwo, poświęcenie, zaangażowanie czy wola służenia drugiemu człowiekowi. Powyższe zagadnienia zostały również poruszone przez pana Jacka Burego, członka zarządu Fundacji Niepodległości z Lublina w wykładzie pod tytułem „Patriotyzm dziś. Jak współcześnie uczyć młodzież patriotyzmu?”. W swoim wykładzie, pełnym anegdot i ciekawostek historycznych, pan Jacek podkreślił, że „patriotyzm to wysiłek”, a być patriotą dzisiaj to „ciągły wysiłek pielęgnowania zdobytej przed 100 laty niepodległości.” Część oficjalną zakończyło uroczyste przecięcie wstęgi na Ścieżce i zwiedzenie obiektu przez wszystkim zaproszonych gości.

Gra Terenowa na Ścieżce Edukacyjnej jest stałym elementem oferty Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. Do udziału w Grze zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich. Szczegółowe informacje i zapisy: biuro@cdw.edu.pl, 502 928 477

  

partnerzy medialni:
Radio Lublin logo TVP3 Lublin podst