ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ
CHARYTATYWNY KONKURS DLA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I BURS

FRONT AKCJI 3

 NAGRODY

nagrody 

I NAGRODA – VOUCHER na kwotę 500 zł na produkty edukacyjne

II NAGRODA – VOUCHER na kwotę 300 zł na produkty edukacyjne

III NAGRODA – VOUCHER na kwotę 200 zł na produkty edukacyjne

 

CEL

Celem konkursu jest wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, z którego wypłacane są stypendia dla wychowanków Fundacji, dzieci i młodzieży w wieku 15-19 lat, która osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i odznacza się nienaganną postawą moralną.

2017 10 03 cel akcji

Misją Fundacji jest dobrze wychować młodego człowieka – na osobę silnej wiary, o dojrzałej hierarchii wartości, dobrego i świadomego obywatela oraz patriotę, działającego dla dobra wspólnego i zaangażowanego w życie swojego państwa oraz społeczności lokalnej, sprawnego i skutecznego w działaniu społecznym oraz gospodarczym.

zdjecia 3 cel akcji

Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. W wielu realizowanych programach i prowadzonych Ośrodkach na stałe pod opieką mamy ponad 1000 wychowanków.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (FSD) prowadzi Ośrodki wsparcia dziennego, w których dzieci rozwijają swoje talenty i pasje, przygotowując się do dorosłego życia pod okiem prawdziwych wychowawców.

2017 03 27 cel akcji

FSD założyła też Akademię Młodzieżową – organizację i program wychowawczy, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do służby Bogu i Ojczyźnie. Poprzez atrakcyjny program, zdobywanie umiejętności praktycznych oraz rozwój duchowy, młodzi ludzie przygotowują się do odpowiedzialnej i twórczej pracy w dorosłym życiu. Młodzież działająca w ramach Akademii prowadzi własną Telewizję AM oraz sieć Teatrów Młodzieżowych.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zapewnia również kompleksowe wsparcie procesu wychowania młodych ludzi w szkołach powszechnych ponadpodstawowych. W wielu placówkach na terenie województwa lubelskiego realizowany jest program Korony Polskiego Wychowania, którego autorem jest FSD. Jego efektem jest wzrost motywacji do nauki oraz dyscypliny wśród uczniów.

Poprzez warsztaty i zajęcia edukacyjne realizowane w szkołach oraz w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, wspieramy edukację i rozwój młodego pokolenia.

 O CO CHODZI W AKCJI

2017 10 03 o co chodzi w akcji 768x883

ZAPISZ SIĘ I DO POBRANIA I NAGRODY I REGULAMIN KONKURSU I FAQ I KONTAKT

 

KONTAKT WS. KONKURSU
Dariusz Kulik
konkurs@ilewazymikolaj.pl
tel. 798 635 166

ORGANIZATOR
(tu możesz też przynieść zebrany bilon):
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
www.fsd.lublin.pl