2017 07 25 4Podwaliny pod projekt "Back to bikes" zostały stworzone przez młodzież w trakcie projektu, który odbył się w Chorwacji w sierpniu 2016 roku. Była to wymiana młodzieży, w której wzięli udział młodzi ludzie z : Chorwacji, Czech, Rumunii i Polski. Odbyła się ona w dniach 14-22 lipca 2017 roku w Motyczu Leśnym.

Celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do działania na rzecz swojej społeczności lokalnej poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach związanych z rowerami. Głównym założeniem wymiany było naprawienie 10 rowerów oraz przekazanie ich dla odwiedzających ośrodek w Motyczu Leśnym.
Oprócz tego chcieliśmy umożliwić młodym ludziom rozwój osobisty poprzez nieformalne metody edukacji i zwiększyć ich świadomość potrzeby nauki przez całe życie. Zapewniliśmy im także możliwość nawiązania współpracy z ludźmi z innych krajów, dzięki czemu zdobyli umiejętności pracy w grupie międzynarodowej.
Metody edukacji pozaformalnej jakie zastosowaliśmy to: gry integracyjne, team building, warsztat animacji językowej, grupy refleksyjne, debata oksfordzka, world cafe, gra miejska, prezentacja, dyskusja, warsztaty naprawiania i odmalowywania rowerów, wycieczka.
Dzięki tej wymianie zachęciliśmy uczestników, a także innych ludzi, do których dotarły rezultaty naszych działań, do aktywnego trybu życia.

Program Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'