2017 09 25 3W sierpniu i wrześniu bieżącego roku, w siedzibie Stowarzyszenia Wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo odbywały się warsztaty dla rodzin pt. „Aktywni w rodzinie”. Zajęcia realizowane były w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „Centrum Dla Rodziny”. 

Centrum Dobrego Wychowania (CDW), mieszczące się w Motyczu Leśnym w Gminie Konopnica jest prężnie działającym ośrodkiem szkoleniowo-edukacyjnym, z którego oferty w skali roku korzysta blisko 6500 osób. W czasie tegorocznych wakacji CDW przygotowało także ofertę dla lokalnych rodzin.
Proponowane zajęcia skoncentrowane były wokół tematu przyjaźni w rodzinie. To właśnie panująca wśród domowników przyjaźń zapewnia dobre relacje i ogólnie pojęte ciepło rodzinne. W ramach projektu całe rodziny: małżeństwa, rodzice z dziećmi, rodzeństwo wzięło udział w cyklu zajęć, mających na celu wyposażenie rodzin w tzw. „fundamenty” służące budowaniu dobrych relacji. Za „fundamenty dobrych relacji” uznano m.in. wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemne poznawanie się, formułowanie zasad rodzinnych, więź małżeńską, wzajemną miłość w czynach czy też stawianie sobie wspólnych celów rodzinnych. Oprócz zajęć wykładowych uczestnicy brali udział także w zajęciach manualnych takich jak warsztaty wytwarzania papieru czerpanego, czy też tworzenia naturalnych ekologicznych mydełek, a także we wspólnych biesiadach, warsztatach kulinarnych i grillowaniu.

Lokalna inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem i z pewnością będziemy starali się ją cyklicznie powtarzać. Więcej informacji o działaniach Centrum Dobrego Wychowania Stowarzyszenia Wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo na stronie internetowej: www.cdw.edu.pl

 

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


2017 09 25 12017 09 25 2