2017 08 31 2W semestrze letnim 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkoła Przedsiębiorczości - edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”, ”. Blisko 350 uczniów i 14 nauczycieli wzięło udział w warsztatach wyjazdowych w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym k.Lublina. Ewaluacja pierwszego semestru działań programu pokazała, że prezentowane formy zajęć są dla młodzieży atrakcyjne, a przy tym niezwykle kształcące.

Młodzież przyznała, że zaproponowana metoda firmy młodzieżowej pozwoliła na lepszą organizację pracy, planowanie i podział zadań oraz zwiększyła motywację do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Udział w warsztatach przyczynił się do zwiększenia wiedzy młodzieży w zakresie edukacji ekonomiczniej. Uczniowie wykazują większe chęci wobec zakładania i prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej oraz dodają, że dzięki udziałowi w projekcie bardziej odpowiedzialnie zarządzają swoimi finansami.

Te kilka miesięcy realizacji programu pozwoliło na wprowadzenie nieznacznych poprawek w stosowanych metodach i dostosowanie merytorycznych treści. W nowo rozpoczynającym się semestrze programem zostanie objętych kolejnych 58 klas. Finałem działań będzie zorganizowana w grudniu konferencja promująca program, na którą już dziś serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych udziałem swoich szkół i klas w podobnych inicjatywach edukacyjnych. Więcej informacji o realizowanych działaniach i organizowanej konferencji na stronie internetowej projektu: www.szkolaprzedsiebiorczosci.pl


Znak NBP formułka zielony poziom