2017 08 31 1Program Korona Polskiego Wychowania (KPW) jest z powodzeniem realizowany od roku 2012 na terenie województwa lubelskiego. Realizację programu rozpoczęło wówczas 2 szkoły: Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, w których 8 wychowawców wraz ze swoimi klasami podjęło wyzwanie utworzenia firm młodzieżowych. Przez lata program zwiększał swój zasięg. W roku szkolnym 2016/2017 realizowało go już blisko 70 klas z 13 szkół. Przez 5 lat zostało wręczonych 346 Pereł do KPW- certyfikatów potwierdzających poprawną realizację programu w semestrach oraz wręczono 10 nagród Korona Polskiego Wychowania dla szkół, które po raz pierwszy wdrożyły 2- letni cykl programu. 5 lat działalności pozwoliło na dokładną analizę podejmowanych działań oraz poprawę proponowanych klasom i nauczycielom metod edukacyjno- wychowawczych.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od września 2017 roku planuje rozszerzenie swojej działalności poza granice województwa lubelskiego. Nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie KPW zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu Martą Szaro: marta.szaro@fsd.lublin.pl