2017 07 03 2Konferencja podsumowująca projekt: "Korona Wychowania- program edukacji obywatelskiej" (The Crown of Education - a program of civic education of young people) dofinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej odbyła się 14 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

Hasłem przewodnim konferencji było "Wspieramy (polską) edukację 2017. Szkoła miejscem sukcesu ucznia". Konferencja zgromadziła blisko 140 nauczycieli, dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa. Swoją obecnością oraz krótkimi prelekcjami wydarzenie zaszczycili także Lubelski Kurator Oświaty - pani Teresa Misiuk oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Miasta Lublin - pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka.

Organizatorom szczególnie zależało, żeby wykorzystane w projekcie metody zaprezentować na tle obowiązującej teorii pedagogicznej oraz przepisów prawnych. Uczestnicy konferencji, zanim szczegółowo zapoznali się z metodą firmy młodzieżowej oraz ofertą Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, wysłuchali prelekcji dra Ireneusza Siudema- przedstawiciela Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prezesa Towarzystwa Nowa Kuźnia. Wprowadzenia w tematykę konferencji dokonał Wacław Czakon - prezes FSD. Przedstawił on misję Fundacji, którą m.in. jest wspieranie szkół w realizacji efektywnych oddziaływań edukacyjno - wychowawczych. W kolejnym etapie zaprezentowane zostały strategie działania oraz pomysły na efektywne wdrożenie programu, wypracowane przez nauczycieli polskich i litewskich szkół, którzy uczestniczyli w szkoleniu poprzedzającym konferencję.

W czasie konferencji odbył się także warsztat metodyczny, w czasie, którego uczestnicy zostali przeszkoleni z metodologii firmy młodzieżowej, organizacji działań obywatelskich na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz uczyli się diagnozowania potrzeb tych społeczności. Uczestnicy otrzymali odpowiednie formularze i instrukcje, dzięki którym od września mogą korzystać z przekazanych im metod. Zostali też zaproszeni do systemowej współpracy w ramach programu wychowawczego. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo dysponuje internetową platformą do obsługi programu rozwoju zainteresowań Korona (Polskiego) Wychowania i w chwili obecnej prowadzi pośród szkół z terenu województwa otwarty nabór.

logoPL LT prawa