2017 05 16 2Od 30 lat prowadzimy dwa ośrodki dla dzieci w najbiedniejszych dzielnicach Lublina, gromadzące blisko 80 podopiecznych. Celem programu wychowawczego jest nauka przedsiębiorczego działania i kształtowanie silnego systemu wartości, stanowiącego fundament w dorosłym życiu. Dzieci uczestniczą w warsztatach, wyjeżdżają na obozy letnie i zimowe, biorą udział w zajęciach sportowych oraz uczestniczą w wydarzeniach budujących rodzinną atmosferę. W ośrodkach realizowany jest program wychowawczy oparty na trzech ideałach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Nasza działalność początkowo była związana z Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta. Samodzielnie rozpoczęliśmy działania wychowawcze zakładając w 1990 r. Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo i otwierając pierwszy z ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci. Naszym patronem został św. Brat Albert Chmielowski.


Łączny koszt utrzymania jednego ośrodka to ok. 100 000 zł rocznie. Otrzymujemy dofinansowanie z samorządu oraz innych instytucji w kwocie 60 000 zł.
Zebranie pozostałych 40 000 zł pozwoli na dalsze funkcjonowanie ośrodków.
Jedną z form poszukiwania brakujących środków jest sprzedaż kartek świątecznych – cegiełek. W połowie kwietnia 2017 roku zakończyliśmy trzecią edycję akcji sprzedaży kartek, które zostały przygotowane na Wielkanoc. W sumie od początku marca do połowy kwietnia 2017 roku sprzedanych zostało 1775 kartek (355 kompletów), które kupiło 109 osób. Dzięki temu udało się zebrać niemal 6000 zł. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Środki te pokryją koszty:
• prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci;
• organizowania korepetycji i pomocy w nauce;
• zakupu żywności i codziennego przygotowywania posiłków;
• wyjazdów wypoczynkowych i warsztatów edukacyjnych;
• bieżącego funkcjonowania ośrodków (czynsz, woda, energia, ogrzewanie itp.).
W listopadzie bieżącego roku rozpoczniemy sprzedaż kartek, przygotowanych na Boże Narodzenie 2017. Już dziś zapraszamy do włączenia się w tą akcję i zakupu nowych wzorów kartek-cegiełek.

Fundusz św. Brata Alberta można również wesprzeć na inne sposoby (zobacz)