2017 05 16 3Dział Wspierania Szkół Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo realizuje w 2017 roku projekt „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród młodzieży oraz wzrost potencjału szkół w zakresie nauki przedsiębiorczości oraz kreowania postaw przedsiębiorczych. Do udziału zostały zaproszone 72 klasy (1800 uczniów) z 14 szkół z terenu województwa lubelskiego.

Uczestnicy projektu:
1. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
2. Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Lublinie (z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie)
3. Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie
4. Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
5. Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie
6. Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim
7. Gimnazjum z Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej
8. VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
9. XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie (z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie)
10. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
11. Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
12. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu
14. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

Cele szczegółowe projektu:
• nabycie przez 1800 uczniów wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania firm
• nabycie przez 1800 uczniów wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania firm na wolnym rynku
• nabycie przez 1800 uczniów wiedzy dotyczącej mechanizmów bankowych i obrotu bezgotówkowego oraz umiejętności dotyczących korzystania z produktów bankowych
• nabycie przez 1800 uczniów wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania finansami
• pozytywna zmiana nastawienia 1800 uczniów wobec zakładania i prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej
• wzrost odpowiedzialności przy podejmowaniu osobistych decyzji finansowych wśród 1800 uczniów
• wzrost poziomu umiejętności współpracy w zespole wśród 1800 uczniów
• wzrost umiejętności organizacyjnych, planowania i podsumowywania swoich działań, wśród 1800 uczniów
• pozytywna zmiana nastawienia uczniów wobec podejmowania aktywności
• wzrost potencjału 14 szkół z szkół z terenu woj. lubelskiego w zakresie edukacji ekonomicznej poprzez dostarczenie im gotowej metody edukacji ekonomicznej
• nabycie przez 72 nauczycieli wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania metody Szkoła Przedsiębiorczości w edukacji ekonomicznej
• nabycie przez 72 nauczycieli wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania metody Szkoła Przedsiębiorczości w nauczaniu przedmiotów szkolnych

Najważniejsze zadania projektu:

Styczeń - marzec 2017 r.: przygotowanie platformy internetowej do obsługi programu, będącego bazą do realizacji programu symulacji firm klasowych

Platforma internetowa będzie testowana na potrzeby projektu przez 14 klas realizujących program w bieżącym semestrze. Po pierwszych testach zostanie ona zaprezentowana szerszemu gronu odbiorów (druga połowa kwietnia 2017 r.).

Kwiecień - czerwiec 2017 r.: testowa realizacja programu edukacji ekonomicznej dla 14 klas

W każdej klasie zostaną zawiązane firmy młodzieżowe, których zadaniem będzie realizacja inicjatyw edukacyjnych na terenie swoich szkół. Klasy przygotowywać się będą do tego w czasie 1-dniowych warsztatów wyjazdowych, podczas których uczniowie będą się uczyć odpowiedniego zarządzania i planowania pracy w firmie młodzieżowej. Oprócz realizacji inicjatyw, zadaniem uczniów będzie utrzymanie się na rynku, tj. zaciąganie kredytów na funkcjonowanie firm, płacenie miesięcznych, stałych zobowiązań, zarządzanie budżetem wirtualnej waluty.

Wrzesień - listopad 2017 r.: realizacja programu edukacji ekonomicznej w 58 klasach

Po wprowadzeniu poprawek dotyczących realizacji programu i funkcjonowaniu portalu program zostanie wdrożony do pełnej realizacji w 58 klasach. Poszczególne klasy zostaną zaproszone do udziału w warsztatach wyjazdowych, a w późniejszym okresie będą realizować inicjatywy edukacyjne na terenie swoich szkół.

Wrzesień - grudzień 2017 r.: popularyzacja programu

Ostateczna wersja programu i portalu będzie szeroko promowana w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całej Polski, tak by jak najwięcej nauczycieli mogło dowiedzieć się o proponowanych w projekcie metodach. Na zakończenie projektu przewidziano konferencję, będącą podsumowaniem projektu, ale też zachęcającą do wdrażania programu przez inne placówki.

Znak NBP formułka zielony poziom