2017 05 16 1W ramach funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania, w semestrze letnim 2016/2017 przyznano 10 stypendiów. Stypendyści Skarbca Dobrego Wychowania to młodzież silnie zaangażowana w realizację programu Akademii Młodzieżowej, która osiąga wysokie wyniki w nauce oraz jest wzorem dla swoich rówieśników.
Program Akademii Młodzieżowej oparty jest na trzech ideałach: Bóg, Honor i Ojczyzna. Młodzież w Akademii jest wychowywana w duchu patriotyzmu, wzajemnego szacunku, oraz przede wszystkim wiary. Stypendia są nagrodą za trud młodych w dążeniu do rozwoju własnych uzdolnień oraz wytrwałej pracy nad sobą, a także realizacji ważnych przedsięwzięć społecznych i ewangelizacyjnych.
Akademia Młodzieżowa to dobra grupa rówieśnicza, w której młody człowiek znajduje koleżanki i kolegów o podobnych wartościach, uczy się jak być współczesnym patriotą oraz motywuje i jest motywowany do pracy nad sobą. W takiej właśnie grupie, wybierani są liderzy, czyli młodzi ludzie , którzy wyróżnią się zaangażowaniem, pracowitością i odpowiedzialnością w podejmowanych działaniach. To im przyznawane są stypendia z funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania.

Obecnie stypendia otrzymują: Kasia, Zuzia, Piotrek, Rafał, Patryk, Michał, Sylwia, Dorota, Milena i Anita.

Więcej o stypendystach Skarbca Dobrego Wychowania można dowiedzieć się wchodząc na stronę: http://dobrewychowanie.pl/index.php/stypendysci

Wsparcie udzielane naszym wychowankom możliwe jest tylko dzięki darczyńcom, osobom którym bliskie jest dzieło dobrego wychowania.
Serdecznie dziękujemy w imieniu stypendystów oraz wychowawców Akademii Młodzieżowej za otrzymane wsparcie.