2017 04 11 03Jak co roku wychowankowie, wolontariusze oraz instruktorzy Ośrodka nr 2 „Bliźniak” wspólnie przygotowali śniadanie Wielkanocne.

Święta Wielkanocne są okazją co wspólnego zjednoczenia się w tajemnicy męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to czas ogromnej radości oraz zadumy nad swoim życiem. Dzieci, instruktorzy oraz wolontariusze wspólnie zasiadają do świątecznego stołu, aby w ten sposób dać świadectwo wiary, nadziei i miłości. Potrawy, które znalazły się na wspólnym stole zostały przygotowane przez wychowanków przy niewielkiej pomocy instruktorów. Wychowankowie w intensywny sposób przygotowywali się do Świąt Wielkanocnych. Poprzez katechezy i uczestnictwo w nabożeństwach drogi krzyżowej odkrywaliśmy tajemnice męki Pańskiej.